Aihearkisto: Derrida

Derridasta ja olemattoman olevaisuudesta

Helsingin Sanomien kritiikki Ilmestyksestä oli sitten sunnuntain lehdessä. HS:n nettisivujen versiosta pääsee hauskasti uuden uutukaista teknologiaa hyväksi käyttäen käsiksi kritiikissä mainitun Derridan teoksen esittelyyn. Alla parhaat palat Derridasta allekirjoittaneen modifioimina.

”Jacques Derrida haluaa ”dekonstruoida” kielenkäyttöön piilotetut ”metafyysiset” rakenteet – kokonaisvaltaiset maailman selitykset – jotka sulkevat luovan ja leikkivän kaoottisen todellisuuden pakkopaitaansa.

Mutta kielellinen ilmaus ei ole vain häkkiin suljettu lintu. Merkitykset koko ajan karkaavat alkuperästään jopa metaforissa. Vain tuomalla tietoisuuteen kielen ja todellisuuden väliset kuilut ja labyrintit ja väärän illuusion siitä, että kieli ilmaisisi todellisuutta, saadaan tilaa kriittiselle ajattelulle niin filosofisten järjestelmien kuin vallankäytön purkamiseksi.

Derrida väittää, että ”järjellinen puhe” on länsimaisessa perinteessä monopolisoinut ”totuuden” ja jopa alistanut naisen miehen ”huonommaksi vastakohtapariksi”.

Rousseauta käsittelevässä esseessään Vaarallinen täydennys ajattelija painottaa, että tekstin ulkoista maailmaa ei ole olemassa. On vain myöhäsyntyisiä korvaavia merkityksenantoja, ”täydennyksiä”, joissa reaalinen maailma näyttäytyy pitkässä vääristyneiden sanallisten kuvien ketjussa. Derrida korostaa tietomme Rousseaustakin olevan vain kieltä ja tekstiä. Essee Freud ja kirjoituksen näyttämö haluaa paljastaa, että Freud piti psyyken elämää oikeastaan kirjoituskojeena: psykoanalyysikin on kieltä.”

Kieli on pakkopaita, jota vain hullut haluavat käyttää. Palaan tähän joskus myöhemmin. 😉

Tähän tekstiin liittyen kannattaa lukea Anna O:n hieno ruumiillisuuden ja kielellisyyden analyysi ”Il n’y a rien dehors le corps”.